Podziemny parking GeoTainer® Modele GT-/GTB-1100

Pojemniki kołowe powinny być łatwo dostępne i nie powinny rzucać się w oczy. Pojemnik GeoTainer® model GT i GTB-1100 rozwiązuje ten problem. Pojemniki kołowe mogą być usytuowane pod ziemią w dogodnym miejscu. Widoczna jest tylko kolumna wrzutowa, wszystkie inne części pojemnika znajdują się pod ziemią.

Pojemnik kołowy może być napełniony bezpośrednio przez kolumnę wrzutową bez podnoszenia platformy. Platforma umożliwia opróżnianie pojemnika dzięki elektrycznemu napędowi podnoszonemu i opuszczanemu za pomocą włącznika.