Semi-Underjordsbehållare GeoTainer® Modell GTE

… unikt mångsidig

Framträdande karaktärsdrag

Ett effektivt sätt att samla upp avfall och återvinningsmaterial - för rastplatser, fritidsområden och i städer.

 • Varierande design på den synliga delen - smälter lätt in i alla slags omgivningar
 • Rena gator ger ett elegant intryck
 • Lågt placerade inkast ger god åtkomst för bland annat barn samt handikappade i rullstol
 • Ett alternativ till underjordsbehållaren. Endast 900 mm sticker upp ovan markytan, gatubeläggning är inte nödvändig
 • Stor insamlingsvolym på 1,6 - 5 m³

  • ger mindre frekvent tömning vilket leder till
  • lägre logistikkostnader

 • Tömning med lyftkran är arbetskraft- och kostnadseffektivt
 • Under marknivå är det svalare, mer hygieniskt och fritt från otrevliga odörer eller problem med skadedjur
 • Icke brännbar
 • Helt återvinningsbar

Avfallsinsamling på motorvägsstationer

En ökning i trafikmängd har lett till en högre efterfrågan på avfallsinsamlingsbehållare som används av motorvägstrafikanter på serviceanläggningar, rast- och parkeringsplatser.

Vår semi-underjordsbehållare Modell GTE antar utmaningen.

Vi hjälper inte bara till att förbättra utseendet på rastplatserna, vi ger dem dessutom ett unikt utseende. Vi erbjuder effektiva avfallshanteringssystem. Rena rastplatser inte bara ser bättre ut - besökare är mindre benägna att skräpa ned rena områden.

Insamling av avfall vid fritidsområden

Människor producerar avfall var de än är, även på fritiden som ofta spenderas i parker, på semesteranläggningar, på stranden, i bergen eller i naturreservat.

Vår Modell GTE har bevisats vara en ideal lösning på avfallsproblem vid fritidsområden.

 
 

Hushållsavfallsinsamling i städer

Hög efterfrågan på kommunala återvinningsplatser för glas, papper och hushållsavfall finns. Dessa måste vara kostnadseffektiva eftersom det handlar om stora mängder avfall men det är också viktigt att ta hänsyn till andra aspekter som utseende, områdets renlighet och miljövänlighet.

Vår semi-underjordsbehållare är ett intressant alternativ till underjordsbehållaren Modell GTU

Konstruktion

 1. Lyftsystem för lyftkranar
 2. Insamlingsbehållare

  • Insamlingsbehållare tillverkad av galvaniserade stålplattor
  • 1, 2 eller 3 kammare
  • Skålformade bottenluckor behåller karvarande vätska med en kapacitet på 75 liter var
  • Glas: bottenluckor är fasthållna och verksamma med hjälp av ljudisolerade kedjor som kopplas till lyftsystemet
  • Papper/hushållsavfall: bottenluckorna sitter fast i och öppnas med hjälp av en hävstångsanordning som kopplas till lyftsystemet

 3. Hölje för ytterbehållare (över markytan)

  • Trähölje "standard"
  • Trähölje "ekonomiskt"
  • Plastpaneler
  • Sjöstensbelagd
  • Vanlig betong
  • Veckade metallplattor
  • Perforerade metallplattor

 4. Ytterbehållare

  • Betong:
   - Förstärkt, gjuten i ett stycke, vattentät
   - Sumpar
   - Förankring på sidorna för att underlätta transport
   - Stålring för att skydda kanterna
  • Eller stål:
   - Robust konstruktion gjord av galvaniserade stålplattor
   - Med lyftsystem för lyftkran

Teknisk information

 

Tekniska detaljer

GTE 1,6     GTE 3,0     GTE 4,0     GTE 5,0    
Volym (ungefärlig i m3) 1,6 3,0 4,0 5,0
Höjd (exklusive lyftsystemet) (ungefärlig i mm) 1150 2100 2675 3250
Höjd på synlig del 1150 1150 1150 1150
Invändiga dimensioner (b x d x h) (ungefärlig i mm) - 1950 x 950 1950 x 1525 1950 x 2100
Vikt på betonghöljet (ungefärlig i kg) 1570 2605 3365 4100
Vikt på insamlingsbehållare i stål (ungefärlig i kg) 345 410 450 490
Totalvikt (ungefärlig i kg) 1915 3015 3815 4590

Videor

 

Installation

 

Tömning