Ondergrondse systemen

... ongekend veelzijdig

Efficiënte inzameling van afval en recyclebaar afval voor woonwijken, steden, parkeerplaatsen en openbare ruimten

 • Lage inwerphoogte – ook voor kinderen, rolstoelgebruikers en senioren bereikbaar
 • Gelijkvloerse inbouw: geen struikelranden, probleemloos voor rollators en rolstoelen
 • Voor slechtzienden en blinden kan de zuil voorzien worden met reliёf- of brailleschrift
 • Bediening met één hand door magneethouder en kiepklep
 • Niet brandbaar
 • Geheel recyclebaar
 • Koele en hygiënische inzamelomstandigheden verhinderen belasting door stank en ongedierte – ook op warme zomerdagen
 • Grote inzamelvolumes tot 6 m³
 • Weinig plaatsingsruimte nodig – vrijgekomen ruimte kan beter benut worden voor b.v. recreatiedoeleinden
 • 1-man-kraanlediging: kostenbesparend, houdt rekening met demografische veranderingen
 • Schone stortplaatsen
 • Geen zichtbelemmering voor verkeersdeelnemers
 • Kuipvormige bodemkleppen vangen restvloeistoffen op