Produktnyheter

... unikt allsidig

Plasseringer for undergrunnscontainere

MINDRE ENN ÉN BILPARKERINGSPLASS ER NØDVENDIG

GeoTainer® modell GTS er konstruert for vedlikeholdsfri drift over lengre tid. I likhet med alle andre BAUER-containere, har GTS unike egenskaper som forenkler driften - enkel tilgang, enkel tømming og sikker bruk...

mer

Containere for elektrisk og elektronisk avfall

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL - ALTFOR KOSTBART TIL Å KASTE I BEHOLDEREN!

Småelektrisk og elektroniske apparater havner fortsatt i søppelbeholderen til tross for det faktum at det både er billigere og mer miljøvennlige måter å kassere dem på. Brødristere, PC-tastaturer og bærbare radioer: Iht. den tyske loven "ElektroG" som resultat av WEEE-direktivet må ikke elektrisk eller elektronisk avfall...

mer