Produktnyheter

… unikt mångsidig

Område för behållare under markytan

MINDRE ÄN EN PARKERINGSPLATS BEHÖVS

GeoTainer® modellen GTS är designad för underhållsfritt användande under långa perioder. Precis som övriga Bauer behållare har GTS de utmärkande karaktärsdrag som underlättar användandet - den är lättillgänglig, enkel att tömma och så säker som den kan bli ...

mer

Behållare för elektriskt och elektroniskt avfall

ELEKTRISK OCH ELEKTRONISKT SKROT - FÖR VÄRDEFULLT FÖR ATT HAMNA I SOPKORGEN!

Småskalig hemelektronik och elektroniska apparater hamnar fortfarande i sopkorgen trots att det finns både billigare och mer miljövänliga sätt att avlägsna dessa. Brödrostar, tangentbord eller portabla radioapparater: i enlighet med den tyska lagen "ElektroG" som ett resultat av ett WEEE direktiv att inget elektrisk eller elektroniskt avfall får...

mer