Vi har ett ansvar

Fortbildning och kvalificering

Lärande är en ständigt pågående process och inte begränsad till den tid som spenderats i en pedagogisk eller yrkesförberedande kurs. Vårt nya "Forum" är en mötesplats för anställda, kunder och försäljningspartners, idealt för utbildningstillfällen, seminarier och presentationer. Lokalerna är utrustade med den modernaste presentations- och konferensteknologin - den perfekta arenan att mötas och utbyta idéer.

Vi har mer än 40 års erfarenhet i att träna upp lärlingar

På Bauer tas utbildning på största allvar - en kombination av yrkesförberedande och undervisande träning (vad vi kallar ett duosystem) täcker praktiska aspekter och är även framtidsorienterat. Flera av våra studenter har blivit utnämnda till "Årets bästa student" av den regionala handelskammaren och handelsområdet Northern Westphalia.

Engagemang i Südlohn

Bauer GmbH är det första företaget i Südlohn som samarbetar med lokala skolor som en del av projektet "Partnerskapet - Skolor och Företag" initierat av den regionala handelskammaren och handelsområdet Northern Westphalia.

Socialt engagemang

Dieter Bauer Stiftelsen har gett ekonomiskt stöd till både cancer och MPS forskning sedan 2003. Kapital från stiftelsen tilldelas ideella organisationer, det vill säga endast välgörenhet som syftar till att hjälpa de drabbade. Ytterligare information (endast Tyskland) är tillgänglig på: www.dieterbauer-stiftung.de