Behållare för grillaska Modell GAB

… unikt mångsidig

Framträdande karaktärsdrag

Allmänheten nyttjar grönområden och parker mer och mer för grillning vid bra väder. Askan från dessa grillar kan dock orsaka stor skada om den kastas i en vanlig papperskorg - den kan fatta eld och snabbt bli en dyr historia om brandkåren måste kallas ut. I behållaren för grillaska Modell GAB kan askan svalna utan dessa risker.

  • „„Innesluten och integrerad galvaniserad papperskorg
  • „Robust konstruktion tillverkad av perforerade metallplattor
  • „„Inga större avfallsdelar kan passera genom öppningen
  • „„Hänglås passar
  • „„Förberedd för markförankring
  • „„Yttre dimensioner (l x b x h) 800 x 800 x 800 mm
  • Galvaniserad papperskorg Ø 450 mm, rymmer 90 liter
  • „„Spraylackerad enligt egna preferenser från RAL färgkarta