Parkering under Bakken for Avfallsbeholdere GeoTainer® Modell GT

… unikt allsidig

Fremtredende karakteristikker

 • Ingen problemer med ubehagelig lukt eller skadedyr
 • Rene gater dvs. rent og ryddig
 • Gjør det mulig å velge riktig plassering: Enkel tilgang for alle involverte - både de som fyller opp kassene og de som tømmer dem
 • Adgang på plannivå og sikkert å gå på
 • Enkel installasjon
 • Enkel og sikker å betjene
 • Beskyttet mot uautorisert bruk

Teknisk informasjon

Bokser med hjul står på en elektrisk drevet plattform som kan heves eller senkes ved å vri på en nøkkel. Lokket åpnes automatisk etter hvert som plattformen heves, slik at det blir enkelt å fylle og tømme beholderene (GT-1/3/4).

Plattformen betjenes, dvs. heves eller senkes, med en nøkkelbryter. Av sikkerhetsmessige grunner må denne befinne seg like i nærheten av enheten.
Plattformen stanser automatisk straks den har nådd endestilling. Det er ikke nødvendig å heve plattformen til endestilling for å få tilgang til beholderen. Den kan stoppes i en hvilken som helst høyde, noe som gjør at den er ideell for barn eller bevegelseshemmede som bruker rullestol.


Enheten kan betjenes ved hjelp av en nøkkel som passer til et eksisterende
master-nøkkelsystem.

Nøkkelbetjent bryter
Søyle med bryter (tilbehør)

Søyle med bryter (tilbehør)

Topp som man kan kjøre på (tilbehør)

Topp som man kan kjøre på (tilbehør)

Anti-skli overflate kan leveres. Denne finishen er fornuftig hvis GeoTainer® er integrert i et steinbelagt område - fargen på belegget er valgfri, slik at den passer til belegningen rundt.

Tekniske detaljer

Modell Plassbehov
(maks. ant. 240 eller
1100 liters beholderen)
Plassbehov
(l x b) (i mm)
Innbyggingsmål
(b x d x h) (i mm)
Brukshøyde
(i mm)
Lastekapasitet
(i kg)
Tilkobling Vekt
(kg)
GT-1 - / 1 1600 x 1290 1935 x 1700 x 1910 1500 500 400V/16A 850
GT-3 3 / - 1900 x 870 2575 x 1120 x 1500 1100 350 400V/16A 570
GT-4 4 / - 2500 x 870 3150 x 1120 x 1500 1100 350 400V/16A 800

Parkering under bakken GeoTaine ® modellene GT- / GTB-1100 Undergrunnssystemer

Beholdere med hjul skal være lett tilgjengelig og ikke vises. Hittil har det vært vanskelig å unngå denne selvmotsigelsen. GeoTainer® modell GT er imidlertid basert på en overbevisende tilnærming: Beholderne står nøyaktig der det er mest behov for dem, men de er plassert under bakkenivå og er dermed usynlige.

Det er ikke behov for å heve boksen med hjul til bakkenivå, bortsett fra når den skal tømmes. Søppelposer som deponeres i søylen faller direkte ned i en 1100 liters standard beholder med hjul som er plassert under. Den elektriske plattformen kan heves eller senkes tilbake ned under bakken ved hjelp av nøkkelbryteren.

GT-1100
GT-1100
GT-1100

Teknisk informasjon GT- / GTB-1100

Innkastsøyler

KUBA
KUBA
FINO
FINO

 

 

Det er ikke behov for å heve GT eller GTB-1100 bortsett fra når de må tømmes - alt avfall som deponeres i søylen faller automatisk ned i beholderen. Nøkkelbryteren vris i riktig retning for å senke beholderen tilbake under bakken.

Nedoverbevegelsen avbrytes når endestilling nås. Dette er en sikkerhetsfunksjon som automatisk stopper plattformen 12 cm over bunnposisjonen.

Nøkkelen må vris på nytt for å fortsette å senke boksen, og i løpet av denne siste fasen høres et lydsignal.

GT-1100

GT-1100

Container i galvanisert stålplate, sveiset, olje- og vanntett, med integrert sikkerhetsplattform.

Modell GTB-1100

Utvendig støp i ett stykke av forsterket betong, vanntett med integrert sikkerhetsplattform

Utstyr

Søyle med bryter

  Tekniske spesifikasjoner

  Modell Utførelse Innbyggingsmål
  (b x d x h) (i mm)
  Høyde
  innkastsøyle
  (ca. i mm)
  Plassbehov
  (l x b)
  (i mm)
  Brukshøyde
  (i mm)
  Lastekapasitet
  (i kg)
  Tilkobling Vekt
  (i kg)
  GT-1100 Stålcontainer 1940 x 1700 x 1910 1000 1600 x 1290 1500 500 400V/16A 870
  GTB-1100 Betongbeholder 1960 x 1960 x 2600 1000 1600 x 1290 1500 500 400V/16A 6070

  Videos