Parkering under bakken GeoTaine ® modellene GT- / GTB-1100 Undergrunnssystemer

Beholdere med hjul skal være lett tilgjengelig og ikke vises. Hittil har det vært vanskelig å unngå denne selvmotsigelsen. GeoTainer® modell GT er imidlertid basert på en overbevisende tilnærming: Beholderne står nøyaktig der det er mest behov for dem, men de er plassert under bakkenivå og er dermed usynlige.

Det er ikke behov for å heve boksen med hjul til bakkenivå, bortsett fra når den skal tømmes. Søppelposer som deponeres i søylen faller direkte ned i en 1100 liters standard beholder med hjul som er plassert under. Den elektriske plattformen kan heves eller senkes tilbake ned under bakken ved hjelp av nøkkelbryteren.