Underjordisk parkering GeoTainer® Modellerna GT-/GTB-1100

Hjulförsedda behållare bör vara lättillgängliga men inte synas. Fram till nu har det varit svårt att tillgodose dessa två mosättningar. Numera finns GeoTainer® Modell GT som konstruerats på ett nytänkande sätt: behållarna står precis där de behövs som mest men de är lokaliserade under marknivå och stör inte helhetsintrycket.

Det finns ingen anledning att höja behållarna hela vägen förutom när de ska tömmas. Allt avfall som kastas in i pelaren åker direkt ned i 1100 litersbehållaren under. Den elektriskt drivna plattformen kan höjas eller sänkas genom en nyckelförsedd strömbrytare.